Posts

Showing posts from February, 2022

Specjalne pociągi z Ukrainy kończą bieg na dworcu w Chełmie

Wyłączenie Swift jako sankcje wobec Rosji

Nowe wiadomości na temat wojny na Ukrainie

Pomoc potrzebna dla imigrantów z Ukrainy

Rosyjskie kolumny wojskowe widziane w Brześciu na granicy z Polską. Jest to prawdopodobnie special regiment of the National Guard of Russia

Groźna groźba ostrzału elektrowni atomowej

Ostatnie mapy z frontu wojennego na Wschodzie

W części Polski nie można już kupować paliwa- jest na rezerwy

Mobilizacja części jednostek na granicy wschodniej

Orędzie Prezydenta RP o wybuchu wewnątrzeuropejskiej wojny

Obniżenie cen połączeń telefonicznych na Ukrainę

Doniesienia na temat wojny w Donbasie

USA zamyka ambasadę w Kijowie i niszczy wrażliwy wywiadowczo sprzęt

O co zapytaliśmy "Liberal Party of Canada"?